ELVAC.EU

Ochrana osobních údajů

GDPR: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v ELVAC a.s.

Ať už jste naším zákazníkem, odběratelem našeho newsletteru nebo jen návštěvníkem našeho webu, pravděpodobně nám v nějaké formě odevzdáváte své osobní údaje. Plně si uvědomujeme naši zodpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení. Současně Vás chceme ubezpečit, že k ochraně osobních údajů přistupujeme s plnou vážností a maximálním úsilím. Toto jsou základní zásady takové ochrany, jakož i Vaše práva v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Naše společnost ELVAC a.s. se sídlem Hasičská 53, Ostrava, Česká republika zpracovává Vaše osobní údaje jako správce, tedy určujeme jak, za jakým účelem a jak dlouho budou osobní údaje zpracovány.

Prohlašujeme,
že jako správce Vašich osobních údajů plníme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, především zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. A to zejména:

plníme informační povinnost ještě před začátkem zpracování osobních údajů podle článku 13 GDPR,

zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu (především oprávněný zájem, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo Vámi udělený souhlas),

poskytujeme Vám plnou součinnost a podporu při uplatňování Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR,

k ochraně Vašich osobních údajů všechny nám dostupné technologie. Přijali jsme, udržujeme a neustále vylepšujeme možná opatření, která mají zamezit zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu a jak dlouho?

Osobní údaje, které nám sami svěříte, zpracováváme z následujících důvodů:

Prodej zboží, poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů, e-mail, telefon, korespondenční adresa, případně pracovní pozice a oddělení nutně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží a služeb).

Účetnictví

Pokud jste náš zákazník, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme, neboť nám ze zákona vyplývá povinnost vystavovat, evidovat a archivovat daňové doklady.

Marketing - poskytování informací

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, název společnosti a pracovní pozice), na co klikáte v emailových zprávách, využíváme za účelem přímého marketingu a informování Vás o novinkách v našem sortimentu. Děláme tak z oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že Vás tyto novinky zajímají. V případě, že nejste naším zákazníkem, posíláme Vám marketingové informace na základě Vašeho předchozího souhlasu. Zasílání marketingových emailů můžete kdykoli ukončit použitím odhlašovacího odkazu v takovém emailu nebo i přímo na webu po přihlášení ve svém uživatelském profilu.

Cookies

Při návštěvách našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jaký čas na stránce strávíte, případně z které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti našeho webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu Vám můžeme nabízet kvalitnější služby. Používání cookies můžete ve svém internetovém prohlížeči v počítači zakázat. Postup najdete v návodu k příslušnému internetovému prohlížeči.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a zaškoleni v oblasti ochrany osobních údajů. Věřte, že většinu zpracovatelských úkonů dokážeme dělat sami. Avšak pro zajištění některých konkrétních úkonů, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace třetích stran, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé těchto služeb a platforem:

Smartemailing- rozesílání marketingových newletterů

Google Analytics (anonymní statistiky o návštěvnosti a využití našeho webu, Google Adwords

Spediční společnosti za účelem doručování zboží (Geis, PPL, DHL, DPD, EMS, FedEx, GLS, INTIME, Slovenská pošta, Česká pošta, TNT, UPS)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít služby a aplikace dalších třetích stran. Určitě však na ně budeme při jejich výběru klást z pohledu GDPR minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako sami na sebe.

Poskytování údajů mimo EU

Osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte široká práva. V případě, že některé z Vašich práv chcete uplatnit, máte:

Právo na informace – které je naplněno tímto dokumentem.

Právo na přístup - můžete nás vyzvat k poskytnutí informací, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a proč. Odpovíme Vám v co nejkratším čase, avšak nejpozději do 30 dnů.

Právo na opravu - můžete nás vyzvat k doplnění nebo změně Vašich údajů.

Právo na vymazání (být zapomenut) - na požádání vymažeme ty Vaše osobní údaje, které nejsme povinni archivovat na základě jiných právních požadavků (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty apod.).

Právo na omezení zpracování - v případě, že nechcete vymazat všechny údaje, ale chcete pouze omezit jejich rozsah nebo účel k jakému je zpracováváme, jakož i dobu uchování.

Právo vznést námitku proti zpracování údajů - v některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. Vy máte právo vznést vůči tomu námitku.

Právo na přenositelnost - máte právo vyžádat si od nás všechny Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme.

Právo na stížnost - pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme podle zákona, můžete podat stížnost ať už přímo nám nebo příslušnému kontrolnímu úřadu na ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Chceme Vás ujistit, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jakkoliv zpracovávají Vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení obchodního či zaměstnaneckého vztahu s námi.

Zpracovávám požadavek...